Återbesök

 

Att göra återbesök kommer efter ett tag att vara nagelterapeutens huvudsakliga typ av besök.

De allra flesta  kunder väljer att behålla sitt konstmaterial och måste då med jämna mellanrum uppdatera det.

Efter ett återbesök ska naglarna se ut som nya igen.

Hur dettta går till varierar från gång till gång, beroende på kundens önskemål och förutsättningar. 

Lär dig praktiskt att utföra de moment som krävs för att nå det målet!