Den säkra salongen

 

Vid arbete med kemiska produkter och ämnen är det viktigt att veta vilka risker som finns.

Om riskerna i arbetet är okända blir det svårt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder.

Därför är det viktigt att alla som kommer i kontakt med kemiska produkter känner till vilka risker de kan utsättas för och hur de ska skydda sig. 

Lär dig om riskbedömning, att förebygga allergier och att främja hälsa!