Ergonomi och förebyggande arbete

 

Det finns inte något arbete eller arbetsplatsutformning som är så bra ur belastningssynpunkt att det rekommenderas att arbeta med samma arbetsmoment under långa perioder.  

Lär dig att arbeta genomtänkt!