Färglära

 

Färglära är principer för färgernas användning som uttryck och utsmyckning.

Ett färgsystem är en systematisk uppordning av alla färger efter deras likheter och skillnader.

Det finns primärfärger och komplementfärger. 

Lär dig en del om enskilda färgers karaktär och effekt samt deras verkningar tillsammans!