Hygien På Salongen

 

Vikten av god hygien måste verkligen betonas. Den professionella nagelterapeuten behandlar sina kunder med respekt genom att vara noga med hygienen. Hygien innefattar alla åtgärder som vidtas för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen. Detta gäller både personlig hygien och hygien avseende människans omgivning. 

Lär dig om hur du har god hygien på salongen!

*Basala hygienrutiner

*Städrutiner

*Arbetskläder

*Skyddsutrustning

*Smittvägar

*Handhygien

*Desinfektion

*Sterilisering

*Avfallshantering