Kostnad

 

29 900;- (inkl. moms)

Inbetalning senast 2 veckor före kursstart.

Anmälningsavgift

4 900;- (dras av från totalkostnaden)

Först när anmälan är skolan tillhanda och anmälningsvagiften på 4 900;- är betald blir du registrerad och har en plats. Anmälan och anmälningsavgift ska vara noterat 3 veckor före kursstart.

Avbokning

Vid avbokad kurs betalas inte anmälningsavgiften (4 900;-) tillbaka oavsett anledning. 

Resterande belopp (25 000;-) betals endast tillbaka vid sjukdom. Läkarintyg krävs. Gäller endast före kursstart.

Vid påbörjad kurs betalas inget tillbaka oavsett anledning.

Inbetalning till:

Plusgiro 56 83 93-3  

Bankgiro 674-1664