Kundbemötande och etik

 

Som nagelterapeut är mötet med nya människor en del av arbetsdagen.

En ständigt pågående interaktion innebär på många sätt en utmaning men det är också en del av tjusningen med yrket.

Att dagligen träffa och bemöta människor som tjänsteutövare ställer krav på terapeuten. 

Lär dig att bli en framgånsrik nagelterapeut med förmåga att kunna sammanfoga teoretisk kunskap, teknisk expertis och social kompetens!