Nagelns sjukdomar och åkommor

 

Nagelåkommor kan bero på en rad olika orsaker.

De allra flesta kunder kommer någon gång att uppleva någon form av problem med naglarna. Det kan vara så enkelt att naglarna skivar sig under en kall vinter eller tillfälligt försämrad kvalitet på naglarna under en period då en kund ammar.

De allra flesta råkar också någon gång ut för större eller mindre trauma som påverkar naglarna. Många problem är tillfälliga och övergående och behöver inte betyda att nagelterapeuten inte kan behandla kunden.

Men det finns också sjukdomar, åkommor och ärftliga faktorer med mera som gör att nagelterapeuten inte kan behandla kunden. Det kan gälla under en begränsad period då kroppen behöver läka eller då kunden är under läkarbehandling för problemet.

Då kundens symtom och underliggande orsaker utretts och eventuellt behandlats är hon välkommen tillbaka till nagelterapeuten.

Det finns dock kunder som har kroniska problem som gör det omöjligt för dem att få behandling hos en nagelterapeut. 

Lär dig grundläggande kunskaper om olika nagelproblem och åkommor för att avgöra om behandling hos dig som nagelterapeut är möjlig eller inte!