Olika filar och filteknik

 

Filar finns i olika utförande och i olka grovlek, grit. 

Lär dig hur de används i praktiken!