Produktapplicering

 

Det gäller att ha kontroll då konstmaterial appliceras.

Material som rinner iväg och fastnar i nagelbandet eller rinner ut i huden är mer till besvär än nytta.

Detta är ett område där yrkesskicklighet  inom hantverket måste övas upp!

Att få sitt diplom som nagelterapeut kan liknas vid att ta körkort. Att ha klarat teori och uppkörning innebär inte att föraren känner att hon/han har rutin på sin körning eller känner sig helt trygg i sin nya roll.

Färdighet kommer först med tid och erfarenhet. Det är samma sak med alla hantverk. 

Lär dig praktisk appliceringsteknik och öva, öva öva!