Produktkemi

 

Kemi omger den dagliga miljön men eftersom den ingår i vardagen reflekterar de flesta inte över att det är olika ämnens kemiska egenskaper som avgör hur de hanteras.

Bilen behöver skrapas när det är minusgrader och en deg jäser om du tillsätter bakpulver.

För att inte bli uttorkad behöver kroppen ca 1.5-3 liter vatten per dag men för mycket vatten är heller inte nyttigt för kroppen. Både en underkonsumtion och en överkonsumtion av vatten kan leda till döden.

Allt detta beror på olika ämnens kemiska egenskaper och hur de reagerar med andra ämnen.

Alla kemiska ämnen är byggda av mycket små byggstenar som kallas atomer.

Det som händer vid en kemisk reaktion är att atomerna lossnar lite från varandra och sedan kopplas ihop på ett annat sätt.

Det går att likna vid att använda en viss uppsättning av LEGO-klossar av olika storlek och färg till att bygga olika figurer. Samma klossar används men de byggs om för att forma olika figurer. De har olika utseende och funktion men är uppbyggda av samma klossar.

Ingenting försvinner vid en kemisk reaktion. Alla atomer finns fortfarande kvar, även om de efter att reaktionen skett sitter ihop på ett nytt sätt. Ämnen får olika utseende och funktion beroende på hur de har byggts ihop.

En annan liknelse är att möblera om ett rum. Samma möbler används och inga möbler har försvunnit men rummet har fått ett annat utseende och kanske även en annan funktion efter ommöbleringen. 

Lär dig kemiskt om plasters egenskaper!