Salongens ABC

 

Vissa som utbildar sig till nagelterapeuter har erfarenhet av andra serviceyrken, kanske även från salong. Andra har en helt annan bakgrund.

Arbetet på salong behöver vissa rutiner och arbetssätt för att fungera optimalt, dels praktiskt men också för kundernas upplevelse av salongen.

Kundens upplevelse börjar kanske via en annons, en hemsida eller ett telefonsamtal och en receptionist.

Många gånger möter hon först därefter den terapeut som ska utföra behandlingen. Där skapar kunden sig en uppfattning om terapeuten på grundval av hennes utseende, klädsel, uppsyn och bemötande.  

Sedan sker själva behandlingen och där spelar arbetsplatsens utformning, belysning, val av samtalsämnen såväl som arbetets tekniska utförande roll. Slutresultatet avrundar hela upplevelsen. 

Lär dig att ge kunden en positiv upplevelse av besöket genom en smidig organisation, goda rutiner, samspelta kollegor och att vara en välutbildad nagelterapeut! Lär dig om kunder och olika stilval!

tummen-upp-ner-131545759.jpg