Vad Du Får Lära Dig (samlad info)

Kursens innehåll

Hygien på salongen

Vikten av god hygien måste verkligen betonas. Den professionella nagelterapeuten behandlar sina kunder med respekt genom att vara noga med hygienen. Hygien innefattar alla åtgärder som vidtas för avlägsnande av smuts och ohälsosamma ämnen. Detta gäller både personlig hygien och hygien avseende människans omgivning. Lär dig om hur du har god hygien på salongen!

Handens och armens anatomi

Anatomi är vetenskapen som studerar människokroppens uppbyggnad. Människokroppens anatomi brukar kallas humananatomi. När enbart termen anatomi används är det oftast humananatomi som menas. I yrket som nagelterapeut ingår grundläggande kunskap om hur kroppen fungerar med fokus på hand och arm. Olika sjukdomstillstånd hos kunder påverkar hur nagelterapeuten ska agera. Lär dig om grundläggande anatomi som nagelterapeut för att fatta korrekta beslut  och öka tryggheten i din yrkesroll!

Nagelns anatomi

Kunskap om nagelns anatomi är grundläggande för nagelterapeuten och ligger till grund för alla typer av kundbehandlingar som nagelterapeuten utför. Lär dig om hur en välvårdad och hälsosam nagel fungerar som ett bra skydd för underliggande vävnad och hur den blir en prydnad för handen!

Nagels sjukdomar och åkommor

Nagelåkommor kan bero på en rad olika orsaker. De allra flesta kunder kommer någon gång att uppleva någon form av problem med naglarna. Det kan vara så enkelt att naglarna skivar sig under en kall vinter eller tillfälligt försämrad kvalitet på naglarna under en period då en kund ammar. De allra flesta råkar också någon gång ut för större eller mindre trauma som påverkar naglarna. Många problem är tillfälliga och övergående och behöver inte betyda att nagelterapeuten inte kan behandla kunden. Men det finns också sjukdomar, åkommor och ärftliga faktorer med mera som gör att nagelterapeuten inte kan behandla kunden. Det kan gälla under en begränsad period då kroppen behöver läka eller då kunden är under läkarbehandling för problemet. Då kundens symtom och underliggande orsaker utretts och eventuellt behandlats är hon välkommen tillbaka till nagelterapeuten. Det finns dock kunder som har kroniska problem som gör det omöjligt för dem att få behandling hos en nagelterapeut. Lär dig grundläggande kunskaper om olika nagelproblem och åkommor för att avgöra om behandling hos dig som nagelterapeut är möjlig eller inte!

Huden

Huden är kroppens största organ och täcker hela utsidan av den. Subcutis inräknat, utgör huden ca 15 % av kroppsvikten och har en yta på mellan en och en halv till två kvadratmeter hos en vuxen människa. Huden innehåller också en stor del av kroppens vätska. Huden är tunn och fint behårad på större delen av kroppen men tjock och hårlös på de ställen som utsätts för mycket friktion och slitage. Tunnast är huden på ögonlock och förhud där den är ca 0.5 mm. Den totala tjockleken är störst på fotsulor och i handflator där den är upp till 4 mm tjock. Där är huden också veckad för att underlätta handens och fotens grepp. Huden har en mångfald av uppgifter och funktioner. Huden utsöndrar svett och olja som bildar en hinna med ett PH på mellan 4.0 och 5.5 vilket gör det svårt för bakterier och svamp att penetrera och få fäste. Uttorkande tvålar och hushållskemikalier bryter ner detta naturliga försvar. Lär dig om hudens uppbyggnad och egenskaper!

Produktkemi

Kemi omger den dagliga miljön men eftersom den ingår i vardagen reflekterar de flesta inte över att det är olika ämnens kemiska egenskaper som avgör hur de hanteras. Bilen behöver skrapas när det är minusgrader och en deg jäser om du tillsätter bakpulver. För att inte bli uttorkad behöver kroppen ca 1.5-3 liter vatten per dag men för mycket vatten är heller inte nyttigt för kroppen. Både en underkonsumtion och en överkonsumtion av vatten kan leda till döden. Allt detta beror på olika ämnens kemiska egenskaper och hur de reagerar med andra ämnen. Alla kemiska ämnen är byggda av mycket små byggstenar som kallas atomer. Det som händer vid en kemisk reaktion är att atomerna lossnar lite från varandra och sedan kopplas ihop på ett annat sätt. Det går att likna vid att använda en viss uppsättning av LEGO-klossar av olika storlek och färg till att bygga olika figurer. Samma klossar används men de byggs om för att forma olika figurer. De har olika utseende och funktion men är uppbyggda av samma klossar. Ingenting försvinner vid en kemisk reaktion. Alla atomer finns fortfarande kvar, även om de efter att reaktionen skett sitter ihop på ett nytt sätt. Ämnen får olika utseende och funktion beroende på hur de har byggts ihop. En annan liknelse är att möblera om ett rum. Samma möbler används och inga möbler har försvunnit men rummet har fått ett annat utseende och kanske även en annan funktion efter ommöbleringen. Lär dig kemiskt om plasters egenskaper!

Den säkra salongen

Vid arbete med kemiska produkter och ämnen är det viktigt att veta vilka risker som finns. Om riskerna i arbetet är okända blir det svårt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Därför är det viktigt att alla som kommer i kontakt med kemiska produkter känner till vilka risker de kan utsättas för och hur de ska skydda sig. Lär dig riskbedömning, förebygga allergier och att främja hälsa!

Produktkunskap

Att ha produktkunskap är ett viktigt hjälpmedel för nagelterapeuten. Baskunskap om ingridienser i de produkter som används av nagelterapeuten har många fördelar. Det underlättar beslut av vilka produkter som ska användas i behandlingen av kunder som besöker salongen, vilket leder till nöjda kunder som återkommer och talar väl om din verksamhet. Rådgivning till kunder i val av hudvårdande produkter, peeling, olja och lacker underlättas. En bra kunskapsbas gör det enklare att undersöka olika alternativ, jämföra innehåll och granska skillnader för att göra bra val när inköp av arbets- och försäljningsprodukter ska ske.  Skönhetsbranchen växer ständigt och den omsätter stora summor pengar. Marknadsföring är ett viktigt verktyg för att påverka potentiella kunder i valet av leverantör. En baskunskap gör det lättare att sålla bland överdrivna reklambudskap och se till det faktiska innehållet i produkter och dess egenskaper och fördelar. Med kunskap kan terapeuten också ställa adekvata frågor till leverantörer och kan själv läsa och förstå innehållsförteckningar. Produktförsäljning är en viktig del av verksamheten och kunskap underlättar rekommendation av lämpliga produkter till kunder. Lär dig grundläggande kunskap om några av de vanligaste ingredienserna och olika typer av produkter! 

Ergonomi och förebyggande arbete

Det finns inte något arbete eller abetsplatsutformning som är så bra ur belastningssynpunkt att det rekommenderas att arbeta med samma arbetsmoment under långa perioder.  Lär dig att arbeta genomtänkt!

Kundbemötande och etik

Som nagelterapeut är mötet med nya människor en del av arbetsdagen. En ständigt pågående interaktion innebär på många sätt en utmaning men det är också en del av tjusningen med yrket. Att dagligen träffa och bemöta människor som tjänsteutövare ställer krav på terapeuten. Lär dig om att bli en framgånsrik nagelterapeut med förmåga att kunna sammanfoga teoretisk kunskap, teknisk expertis och social kompetens!

Salongens ABC

Vissa som utbildar sig till nagelterapeuter har erfarenhet av andra serviceyrken, kanske även från salong. Andra har en helt annan bakgrund. Arbetet på salong behöver vissa rutiner och arbetssätt för att fungera optimalt, dels praktiskt men också för kundernas upplevelse av salongen. Kundens upplevelse börjar kanske via en annons, en hemsida eller ett telefonsamtal och en receptionist. Många gånger möter hon först därefter den terapeut som ska utföra behandlingen. Där skapar kunden sig en uppfattning om terapeuten på grundval av hennes utseende, klädsel, uppsyn och bemötande.  Sedan sker själva behandlingen och där spelar arbetsplatsens utformning, belysning, val av samtalsämnen såväl som arbetets tekniska utförande roll. Slutresultatet avrundar hela upplevelsen. Lär dig om att ge kunden en positiv upplevelse av besöket genom en smidig organisation, goda rutiner, samspelta kollegor och att vara en välutbildad nagelterapeut! Lär dig om kunder och olika stilval!

Starta eget och marknadsföring

Det är viktigt att en nagelterapeut är tekniskt skicklig och duktig i sitt yrke för att bli framgångsrik men det räcker inte. Om du inte har driv och personligt engagemang kommer företgaget inte att lyckas i alla fall. Att planera och ha struktur underlättar och förebygger många problem. Nagelterapeuter blir ofta egna företagare eftersom många salonger har system med så kallade hyrstolar. Det innebär att terapeuten är "egenanställd" det vill säga att du själv ansvarar för dina inkomster, utgifter, moms, skatt och egenavgifter. Att starta eget kan låta stort och krångligt men det behöver det inte vara. Att driva enskild firma som nagelterapeut innebär för det mesta helt enkelt bara att du själv sköter den administration och de skatter och avgifter som ska betalas. Lär dig om hemligheten med att lyckas med ditt företag! Lär dig om att uppnå målen med din marknadsföring!

Manikyr

Manikyr är en kosmetisk skönhetsbehandling för naglar och händer. En manikyrbehandling är inte bara en behandling för de naturliga naglarna utan också för händerna. En klassisk manikyr brukar bestå av vattenbad, formning av den fria kanten, behandling av nagelband, exfoliering, återfuktning, massage och applicering av nagellack. Ordet manikyr kommer från latin: manus=hand och cura=vård. Lär dig praktisk salongs-manikyr och olika specialbehandlingar!

PREP, mallar och tippar

PREP betyder i samband med konstnaglar att preparera eller förbereda nageln för applicering av konstmaterial. Precis som i alla hantverk är underarbetet mycket viktigt. Det går inte att bygga ett stadigt hus på en dålig grund. Lär dig praktiskt om preparering av den naturliga nageln!

Mallar finns i olika former och slag. De är oftast självhäftande och av engångstyp. Lär dig praktiskt att sätta mall och förlänga nageln!

Tippar kan vara vita eller naturella, genomskinliga eller mönstrade och de är formade för att passa olika naglar och ge olika slutresultat. Lär dig praktiskt att sätta tippar, fila tippar och förlänga nageln!

Produktapplicering

Det gäller att ha kontroll då konstmaterial appliceras. Material som rinner iväg och fastnar i nagelbandet eller rinner ut i huden är mer till besvär än nytta. Detta är ett område där yrkesskicklighet  inom hantverket måste övas upp! Att få sitt diplom som nagelterapeut kan liknas vid att ta körkort. Att ha klarat teori och uppkörning innebär inte att föraren känner att hon/han har rutin på sin körning eller känner sig helt trygg i sin nya roll. Färdighet kommer först med tid och erfarenhet. Det är samma sak med alla hantverk. Lär dig praktisk appliceringsteknik och öva, öva öva!

Olika filar och filteknik

Filar finns i olika utförande och i olka grovlek, grit. Lär dig hur de används i praktiken!

Återbesök

Att göra återbesök kommer efter ett tag att vara nagelterapeutens huvudsakliga typ av besök. De allra flesta  kunder väljer att behålla sitt konstmaterial och måste då med jämna mellanrum uppdatera det. Efter ett återbesök ska naglarna se ut som nya igen. Hur dettta går till varierar från gång till gång, beroende på kundens önskemål och förutsättningar. Lär dig praktiskt att utföra de moment som krävs för att nå det målet!

Dekorationer

Dekorera och  smycka naglar är väldigt populärt. Lär dig i praktiken olika varianter och hur det går till!

Olika varianter på "fransk manikyr"

Ett av de allra enklaste sätten att skapa en designnagel på är att byta färg på den franska kanten.  Lär dig i praktiken olika varianter och hur det går till!

Färg, form och proportion

Lär dig att skapa illusioner! Alla kunder har inte lika bra förutsättningar så det är upp till nagelterapeuten att skapa naglar med vacker form. Till hjälp finns en mängd olika verktyg såsom camoflage, tippar som formar och förlänger, filteknik och terapeutens estetiska sinne. Det estetiska sinnet övas också upp med tiden! Lär dig i praktiken att analysera förutsättningarna och att skapa en illusion av vackrare naglar samt att försköna det som redan finns! 

Färglära

Färglära är principer för färgernas användning som uttryck och utsmyckning. Ett färgsystem är en systematisk uppordning av alla färger efter deras likheter och skillnader. Det finns primärfärger och komplementfärger. Lär dig en del om enskilda färgers karaktär och effekt samt deras verkningar tillsammans!